ประโยชน์ของการแยกขยะและวิธีคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

Last updated: 1 ก.ค. 2565  |  717 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประโยชน์ของการแยกขยะและวิธีคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

การคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้งลงถัง นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะจากที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด ได้แล้ว ยังสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้อีกด้วย และยังช่วยป้องกันไม่ให้สารพิษจากขยะอันตรายปนเปื้อนเข้าไปในดินและแหล่งน้ำ แทรกซึมไปในพืชพันธุ์และสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ซึ่งอาจจะกลับคืนสู่มนุษย์ผ่านการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษอีกด้วย

ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ปี 2561 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยชุมชนรวมกัน 27.9 ล้านตันโดยสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 9.6 ล้านตัน หรือเฉลี่ยแล้วคนไทย 1 คนผลิตขยะมูลฝอย 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวันโดยคิดเป็นสัดส่วนขยะที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 0.7 กิโลกรัมต่อคน
ซึ่งความสามารถในการจัดเก็บขยะนั้นมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้น ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นหากเราเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการ เริ่มจากจิตสำนึกการลดขยะ และช่วยกันแยกขยะเพื่อการกำจัดที่ถูกวิธี เพียงเท่านี้จากกราฟของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ก็อาจจะมีแนวโน้มลดลงได้ในปีต่อๆ ไป

ทำไมเราถึงต้องแยกขยะก่อนทิ้ง?

หลังจากที่เราทิ้งขยะลงไปในถังแล้ว โดยไม่ได้แยกประเภท ขยะหลากหลายรูปแบบก็จะไปกองทับถมกัน สิ่งที่ปะปนอยู่ในกองขยะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแหล่งเชื้อโรค และแบคทีเรียขนาดใหญ่ที่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้ที่สัมผัสกับขยะเหล่านี้โดยตรงได้ ส่งผลเสียหลายทางทั้งด้านระบบนิเวศ กลิ่นของเสีย หรือสะสมเชื้อแบคทีเรีย แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันแยกขยะ นอกจากจะช่วยไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ยังสามารถนำขยะรีไซเคิลมาสร้างรายได้อีกทาง วิธีคัดแยกขยะก็ไม่ได้ยากเกินไป คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง และเริ่มจากภายในครอบครัว สอนลูกหลานรุ่นต่อๆไปให้รู้จักประเภทขยะต่างๆ และลงมือทำแยกขยะให้ดูเป็นตัวอย่างได้ หากทุกครอบครัวมีแนวคิดแบบนี้กันทุกคน บ้านเมืองของเราจะสะอาดขึ้น

รู้จักของประเภทขยะและประโยชน์ของการแยกขยะ แล้วแยกขยะกันเถอะ!

 1. ขยะรีไซเคิล ขยะแห้ง (สีเหลือง)
  รีไซเคิล แปลว่า นำกลับมาใช้ใหม่ เอากลับมาได้อีก ดังนั้นขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
  อะไรบ้างที่เป็นขยะรีไซเคิล : ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ
  ก่อนทิ้งควรจะ : ทำความสะอาดก่อนคัดแยกขยะทิ้ง เพื่อง่ายในการจัดการต่อ เช่น เทน้ำที่เหลือและล้างออกด้วยน้ำเปล่า, นมกล่องดื่มหมดแล้วก่อนทิ้งก็ควรผ่าล้างทำความสะอาด
  ประโยชน์จากการแยกขยะ : ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์


 2. ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)
  ขยะประเภทนี้มักจะย่อยสลายไม่ได้ มีลักษณะย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี
  อะไรบ้างที่เป็นขยะทั่วไป : ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย
  ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่


 3. ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว)
  ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
  อะไรบ้างที่เป็นขยะอินทรีย์ : เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง
  ก่อนทิ้งควรจะ : สำหรับเศษอาหาร ให้แยกน้ำแกง หรือน้ำซุป ทิ้งลงอ่างล้างจานก่อน น้ำมันทอดอาหาร ควรรอให้เย็นตัวลง และเทใส่ขวดพลาสติกแยกลงในถังขยะ
  ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัว


 4. ขยะอันตราย (สีแดง)
  ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรคหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน
  อะไรบ้างที่เป็นขยะอันตราย : ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องเสปรย์
  ประโยชน์จากการแยกขยะ : ไม่มี ควรนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตาม เพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน


ข้อดีของการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

 1. ช่วยลดปริมาณขยะ เพราะเมื่อแยกขยะที่รีไซเคิลได้ จะเหลือขยะจริงๆ เพื่อนำไปกำจัดน้อยลง
 2. ใช้งบเพื่อการกำจัดขยะน้อยลง สามารถนำงบไปพัฒนาด้านอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
 3. ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร โดยการรีไซเคิล ซึ่งบางอย่างสามารถขายและช่วยเพิ่มรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ากระเป๋าด้วย
 4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง


อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เรามาช่วยกันได้ เริ่มจากลดปริมาณขยะจากตัวเองลงให้ได้ก่อน เช่น จัดแแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ในคอนโด ในบ้าน จากนั้นก็ศึกษาวิธีการคัดแยกขยะ และเริ่มแยกขยะอย่างจริงจัง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ควรที่จะสนับสนุนการแยกขยะอย่างจริงจังด้วยเช่นกัน เช่น จัดหาถังขยะแยกประเภทที่ได้ตามมาตรฐาน และวิธีการคัดแยกขยะที่ทำให้รู้สึกสนุกและง่ายทุกครั้งที่ได้ทิ้ง ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ ต่อการช่วยแยกขยะ และสามารถส่งต่อความรู้วิธีการไปยังครอบครัวและเพื่อนๆ ชวนกันให้มาแยกขยะต่อไป และยังช่วยให้การจัดเก็บขยะของแม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด ที่คอยดูแลความสะอาดในคอนโด หรือโครงการบ้านจัดสรร ส่วนกลาง จัดเก็บขยะได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพด้วย


เอเอ เทรนนิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทำความสะอาดแบบครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ รับทำความสะอาด จัดส่งพนักงานทำความสะอาด สำหรับโครงการที่พักอาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ด้วยทีมงานแม่บ้านระดับคุณภาพกับประสบการณ์ที่มากกว่า 7 ปี เติมเต็มทุกความต้องการของงานทำความสะอาดอย่างแท้จริง

สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริการทำความสะอาดได้ที่ 052-010212 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติม


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้